Twój gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Twój najlepszy gabinet diagnostyczno-zabiegowy Lublin znajduje się w przychodni Medimed. Posiadamy aktualną umowę z NFZ na świadczenie bezpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Czym zajmuje się gabinet diagnostyczno-zabiegowy?

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy to pomieszczenie służące do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym.
Gabinet świadczy usługi pielęgniarskie. Wśród nich m.in.:
– iniekcje domięśniowe,
– iniekcje dożylne,
– iniekcje podskórne,
– podłączenie kroplówki,
– pomiar ciśnienia tętniczego,
– pomiar stężenia glukozy we krwi,
– pobieranie krwi do badań analitycznych,
– wykonanie EKG,
– oznaczenie wskaźnika INR,
– ważenie.

Uprawnienia i wyposażenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Medimed wykonuje wszystkie wyżej wymienione usługi. Został on również przystosowany do wykonywania drobnych zabiegów.
Pomieszczenie i urządzenia gabinetu odpowiadają pod względem fachowym i sanitarnym wytycznym znajdującym się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Gabinet spełnia także wszystkie wymagania, jakich każde przestrzegać ze swojej strony stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Gabinet został wyposażony w nowoczesny sprzęt i wszystkie niezbędne urządzenia sanitarne. Wszystko po to, by zapewnić skuteczną diagnozę i odpowiednie wsparcie spełniające najwyższe standardy.

Pacjenci przychodni Medimed mogą mieć zatem pewność, że uzyskają skuteczną pomoc na najwyższym poziomie, spełniającą wszelkie wymagania Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu.

Godziny przyjęć gabinetu diagnostyczno-zabiegowego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy zapewnia pomoc medyczną w przychodni Medimed codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00-18.00.