Twoja położna Lublin

Twoja najlepsza położna Lublin pracuje w przychodni Medimed. Posiadamy aktualną umowę z NFZ na świadczenie bezpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zawód położnej w świetle przepisów

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1816) położna nie tylko sprawuje opiekę: nad kobietą w ciąży, nad matką i noworodkiem, nad kobietą po operacji, nad kobietą w okresie menopauzy.

Do zadań położnej należy także promocja zdrowia i profilaktyka, czyli m.in.:
– edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego – położne powinny przypominać pacjentom o badaniach profilaktycznych: mammografii i cytologii,
– edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
– kształtowanie postaw rodzicielskich,
– edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu do płodności po porodzie, metod regulacji płodności.

Zadania położnej

Położna POZ prowadzi wizyty patronażowe obejmujące opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz nad kobietą w okresie połogu. Ponadto położna prowadzi promocję zdrowia, edukację kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującą kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa (praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią) oraz prowadzi opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub ginekologiczno-onkologicznej w okresie od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.

Godziny pracy położnej

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapewnia pomoc medyczną w przychodni Medimed codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00-18.00.