Twoja pielęgniarka

Twoja najlepsza pielęgniarka Lublin pracuje w przychodni Medimed. Posiadamy aktualną umowę z NFZ na świadczenie bezpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Czym zajmuje się pielęgniarka?

Pielęgniarka dba przede wszystkim o komfort pacjentów. Podaje leki przepisane przez lekarza. Pomaga w codziennych czynnościach potrzebującym takiej opieki pacjentom. Pielęgniarka ponadto przygotowuje do badań oraz sprawdza m.in. temperaturę ciała, tętno i ciśnienie krwi.
Osoby pracujące jako pielęgniarki są empatyczne, wrażliwe i lubią pracę z ludźmi. Służą profesjonalną radą w zakresie dbania o zdrowie. Swoim pozytywnym nastawieniem do pacjentów doskonale rozumieją ich potrzeby i potrafią skutecznie rozładować stres pojawiający się przy różnych badaniach.

Zawód pielęgniarki w świetle przepisów

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1816) pielęgniarka przede wszystkim planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarką nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką:
– zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,
– osoby niepełnosprawnej.

Natomiast świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują m.in.:
– rozpoznanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców,
– rozpoznanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców,
– realizację programów zdrowotnych i profilaktyki osób.

Zadania pielęgniarki

Pielęgniarka POZ przychodni Medimed realizuję kompleksową opiekę pielęgniarską nad daną osobą.
Do zadań pielęgniarki POZ naszej przychodni należą m.in.:
– pielęgnacja pacjentów,
– podawanie leków,
– wykonywanie zastrzyków,
– wykonywanie opatrunków,
– prowadzenie edukacji zdrowotnej,
– udzielanie informacji dotyczących obowiązkowych szczepień ochronnych oraz szczepieniach zalecanych.

Godziny pracy pielęgniarki

Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapewnia pomoc medyczną w przychodni Medimed codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00-18.00.