72020mar

Informacje dot. koronowirusa

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje
KORONAWIRUS
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

  • PSSE – tel. 81 532 97 05 (w godzinach 7 do 15) lub 605 194 800 (po godzinie 15)
  • WSSE –  tel. 81 743 42 72

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział.

  • Dorośli – tel. 81 534 9414 , ul Staszica 16
  • Dzieci – tel 81 740 25 78, Ul Biernackiego 9

Infolinia NFZ w sprawie koronowirusa: tel 800 190 590


W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE

lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony

w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

  • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu
  • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust
  • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz
  • Nie zbliżaj się do osób chorych.

Leave a Reply